VYKDOMI PROJEKTAI
VšĮ “ALFA CENTRAS” vykdomas projektas „Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas darbinės integracijos perspektyvoje“. Projekto kodas: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0045

 

Apie projektą:
„Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas darbinės integracijos perspektyvoje“ projektas pradžioje buvo orientuotas į vyrišką auditoriją, siekiant suteikti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis bei atrasti individualias strategijas, padedančias integruotis į darbo rinką. Tačiau, pradėjus vykdyti projektą, paaiškėjo, kad šios paslaugos nė kiek ne mažiau reikalingos ir moterimis. Todėl buvo padaryti pakeitimai ir į projekto veiklas įtraukėme moteris.

Asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, psichosocialinės problemos dažnai pasižymi kompleksiškumu: depresija, priklausomybe nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų; benamyste; nedarbu; socialinių ir darbinių įgūdžių stoka; adaptavimosi naujoje aplinkoje problema; savikontrolės praradimu; motyvacijos stoka ir kt. Visa tai, lyg  užtrauktas automobilio  rankinis stabdis, trukdo  laisvai judėti visose gyvenimo sferose, o ypač susirasti darbą, o jį suradus –  išlikti jame, todėl projekto metu kiekvienam projekto dalyviui teikiama socialinio darbuotojo ir psichologo individualios konsultacijos, projekto dalyvis gali dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, kurių metu dalinamasi asmeninėmis patirtimis, išgyvenimais, gaunamas  emocinis palaikymą iš kitų projekto dalyvių.

Projekto  tikslas – padėti projekto dalyviams laisvai judėti kitokio  –  geresnio, pilnavertiškesnio, be alkoholio, narkotikų vartojimo  ir kt., gyvenimo kryptimi: išsiugdyti savigarbą, atrasti daugiau pasitikėjimo savimi  ir  sėkmingai  integruotis į darbo rinką. Į projekto veiklas planuojama pritraukti ne mažiau kaip 250 dalyvių.

Projekto dalyviai:
-Alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys;
-Socialinių pašalpų gavėjai;
-Socialinės rizikos vaikai nuo 14 metų.

Savivaldybės, kurių gyventojai gali dalyvauti projekte:
-Marijampolės;
-Kalvarijos;
-Kazlų Rūdos;
-Šakių;
-Vilkaviškio.

Kiek kainuoja paslaugos:
Paslaugos nemokamos. Paslaugos finansuojamos iš Europos Socialinių fondų.

Projekto partneriai:
-Marijampolės teritorinė darbo birža;
-Marijampolės savivaldybė;
-Kazlų Rūdos savivaldybė;
-Šakių savivaldybė;
-Kalvarijos savivaldybė;
-Vilkaviškio savivaldybė;
-Vyrų krizių centras (Kaunas);
-Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”.

Kur kreiptis dėl dalyvavimo projekte:

Laimutė Karaškienė
Tel.: 8 670 03987

Artiom Kalčenko
Tel.: 8 658 53003
El. paštas: alfacentrasprojektas@gmail.com